Jak má vypadat životopis

Jste absolvent a budete posílat svůj první životopis? Maminky, končíte na rodičovské dovolené a chcete získat práci snů? A co vy, dlouholetí zaměstnanci. Chcete změnit svou dosavadní pozici? Láká vás lukrativní pracovní místo, na které je nezbytné zaslat své CV? Na Skrblíkovi vám poradíme, jak má takový životopis neboli CV (Curriculum Vitae) správně vypadat. Pojďme na to.


 • Typy životopisů

 • První zásada: Méně je více

 • Druhá zásada: Co nesmí chybět v životopise

 • Co do životopisu nepatří


Typy životopisů

 • Strukturovaný neboli profesní životopis – nejčastější typ životopisu, se kterým se v dnešní době setkáme

 • Úřední životopis – tento typ CV je zákonem předepsaný formulář, vyžadující ve státní správě

 • Europass – životopis využívaný v různých zemích Evropy

 • Beletrizovaný CV – tento typ životopisu se vyskytuje ve většině případů při přijímajících zkouškách na obor psychologie, psychoterapie


Méně je více

Jak by měl správně vypadat perfektní životopis? Nezapomeňte, že není v moci personalisty strávit nad každým životopisem dvě hodiny. CV je první komunikační nástroj mezi vámi uchazečem a potencionálním zaměstnavatelem. Cílem je stručně informovat personalistu, kdo jsem, co vím, co umím. Pamatujte, že prostřednictvím životopisu prodáváte sami sebe konečným zákazníkům.


Doporučené zásady životopisu:


 • životopis by měl být vizuálně přitažlivý – pamatujte, v jednoduchosti je krása

 • držte se formátu A4 (max. 2 stránky) a jednoho typu písma (takového, na který není potřeba použít při čtení lupu)

 • přiložte do životopisu svou fotografii, která je většinou umístěna v pravém horním rohu o rozměrech shodných s fotografií na občanský průkaz – na foto buďte jasně poznatelní, přirození. Pamatujte, že kvalita fotky může u personalisty rozhodnout. Určitě zapomeňte na fotografii s pivem v ruce, s brýlemi, s kapucí na hlavě, popřípadě na fotku s erotickým nádechem

 • pokud se chystáte životopis poslat potencionálnímu zaměstnavateli prostřednictvím emailu, použijte jednoduché, běžné formáty, které si personalista ve svém počítači bez obtíží otevře (doporučujeme Word)

 • soubor pojmenujte např.: CV_Jan_Novak

 • nejdůležitější na konec – v životopise nikdy nelžete (věřte, že personalista během pohovoru pozná, s kým má tu čest)


Co nesmí chybět v životopise

Údaje by měly být jasné, stručné, srozumitelné. Držte se zásady psaní v odrážkách.


Životopis by měl obsahovat:


Základní údaje

 • Jméno, příjmení, titul

 • Nejvyšší dosažené vzdělání

 • Státní příslušnost

 • Kontaktní adresa

 • Email (uveďte seriozní adresu – zapomeňte na emailovou adresu typu: sexy_slunicko@seznam.cz)

 • Telefonní kontakt


Pracovní zkušenosti

 • tato část životopisu je nejdůležitější, proto jí věnujte maximální pozornost

 • držte se zásady chronologického seřazení (od současnosti po nejstarší)

 • pokud jste absolventem bez praxe, zmiňte brigádní činnosti, kterých jste se zúčastnili (držte se zásady jasně, stručně, srozumitelně a “vypíchněte” činnosti, které souvisí s pozicí o kterou se ucházíte)

 • uveďte měsíc a rok zahájení a konec pracovní činnosti, jméno zaměstnavatele a hlavní náplň práce – čím konkrétnější budete, tím lépe (platí i v případě podnikání)

 • název zaměstnavatele vždy zvýrazněte tučným písmem

 • životopis můžete pozměnit na základě toho, o jakou pozici se zajímáte (zkušenosti s dětmi jsou pro mateřskou školu skvělé, nicméně pro administrativní činnost nezajímavé)

 • pokud žádnou pracovní zkušenost nemáte, nevadí. Tuto skutečnost zmiňte jako “bez pracovních zkušeností”. I to je v pořádku. Není to ostuda. Chytáte se příležitosti.

 • rodičovskou dovolenou uvést do životopisu můžete, ale nemusíte. Nejedná se o povinný údaj.


Vzdělání:

 • na první místo uveďte své poslední nejvyšší vzdělání, pokračujte po střední školu (střední odborné učiliště)základní škola se v životopise neuvádí

 • absolventi uvádí aktuální studium

 • uveďte název školy (zvýrazněte tučným písmem), obor studia, rok ukončení, získaný titul (doporučujeme zmínit předměty ukončené maturitní, nebo státní zkouškou)

 • uveďte i kurzy a semináře, kterých jste se zúčastnili (doporučujeme zmínit kurzy, které souvisí s pozici, o kterou se ucházíte)


Cizí jazyky:

 • v této části se zapomíná na nejdůležitější jazyk a to na jazyk rodný. I ten má své místo v CV

 • uveďte jazyky, které ovládáte aktivně i pasivně a nezapomeňte zmínit na jaké úrovni cizí jazyk ovládáte

 • zmiňte i studijní pobyt v zahraničí


Další znalosti a dovednosti:

 • zde zmiňte zda jste držitelem řidičského průkazu, aktivním řidičem, na jaké úrovni ovládáte výpočetní techniku (Word, Excel, PowerPoint, znalost Internetu)

 • uveďte i jiné zkušenosti (prošli jste masérským kurzem? Pochlubte se. ) a dovednosti (klaďte důraz na své silné stránky – pozitivní přístup k životu, odolnost vůči stresu, proklientský přístup, apod.)


Zájmy:

 • tato část slouží personalistovi k posouzení vaší povahy

 • zmiňte zájmy, které vás opravdu baví a dokážete u pohovoru o nich s velkým zájmem vyprávět (personalista se na jeden ze zájmu určitě zeptá)


Reference:

 • zde uveďte jméno, příjmení, telefonní číslo, email na člověka z vašeho zaměstnání, který může personalistovi předat relevantní referenci o vás

 • nedoporučuje se věta typu: “Reference na vyžádání”


Co do životopisu nepatří

 • pozor si dejte na gramatické chyby a překlepy (než své CV odešlete, nechte si ho někým nezávislým zkontrolovat)

 • nepoužívejte neformální projev, nevhodný slang

 • zbytečné rámečky a jiné kreativní ozdoby

 • nikdy nepište ve třetí osobě (životopis je o vás)

 • do CV nepatří citace, emotikony, nevhodný druh písma

 • vynechejte údaje o svém fyzickém vzhledu (váha, výška, míry, barva kůže)

 • neudávejte svou sexuální orientaci, rodinný stav, počet dětí, popřípadě své negativní zkušenosti v předchozím zaměstnání

 • do životopisu zásadně nepatří lhaní (buďte pravdiví nejen v CV, ale i sami k sobě)

 • pozor na představy o platu (toto téma otevřete u pohovoru)


https://www.skrblik.cz/navod/jak-ma-vypadat-zivotopis/

80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše